Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2007 roku po ukończeniu studiów prawniczych zdał egzamin wstępny na aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Radomiu i aplikację sądową prowadzoną przez Sąd Apelacyjny w Lublinie.

W okresie odbywania aplikacji sądowej prowadził, między innymi, zajęcia dydaktyczne z zakresu międzynarodowego prawa publicznego, na jednej z warszawskich uczelni wyższych. Po zakończeniu aplikacji uzyskał wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i rozpoczął działalność w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Radomiu. Posiada bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz osób prywatnych, przedsiębiorstw, w tym spółek kapitałowych oraz instytucji samorządowych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed wszystkimi sądami powszechnymi w Polsce, w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego i prawa pracy. Specjalizuje się w sprawach o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych. Posługuje się językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w Kancelarii Radcy Prawnego, a także w kompleksowej obsłudze spółek kapitałowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno podczas bezpośredniego doradztwa prawnego Klientom oraz prowadzeniu negocjacji, ale także podczas prowadzenia postępowań sądowych oraz administracyjnych. Prowadził z sukcesem wiele postępowań w zakresie uzyskiwania świadczeń odszkodowawczych za szkody osobowe i rzeczowe. Jest osobą, którą kieruje silna wewnętrzna motywacja w dążeniu do osiągania celów. W rozwiązywaniu problemów wykazuję dużą dociekliwość i wytrwałość – zawsze stara się najpierw analizować daną kwestie, następnie wyciągać odpowiednie wnioski, sporządzić różne koncepcje rozwiązania problemu, by ostatecznie przedstawić najlepsze dla Klienta rozwiązanie. Jego aktywności na różnych płaszczyznach przyświecał zawsze jeden cel: zdobycie możliwie jak największej wiedzy z zakresu interesującej problematyki. Do jego zainteresowań zawodowych należy szeroko rozumiane prawo gospodarcze oraz rynki kapitałowe. W czasie wolnym interesuje się muzyką jazzową oraz sztuką kulinarną Włoch. O rozwój fizyczny dba uprawiając squash i badminton. Posługuje się językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyła tam również studia doktoranckie w Katedrze Prawa Administracyjnego. Radca Prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i obsłudze klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Do jej obowiązków należało głównie prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego, w szczególności uzyskiwanie odszkodowań na drodze postępowania sądowego, z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa pracy. Zajmowała się także problematyką ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz informacji publicznej. Jej doświadczenie w tym obszarze obejmuje wzajemne przekazywanie i wymianę informacji w sektorze ubezpieczeniowym, weryfikację informacji przekazywanych przez pracodawców, informacje przekazywane w ramach kontraktów menedżerskich, uzyskiwanie informacji od organów administracji publicznej, sądów i Prokuratur, Policji i innych podmiotów. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Panią Dominikę Sambor wyróżnia przede wszystkim umiejętność kompleksowego spojrzenia na całokształt sytuacji klienta, zorientowanie na jego potrzeby, skrupulatność w doborze możliwie najlepszych wariantów zakończenia sprawy, szybkość podejmowanych decyzji. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się prawo administracyjne materialne i proceduralne oraz prawo żywnościowe. Interesuje się dietetyką, psychologią oraz regionalnymi zwyczajami kulinarnymi. Posługuje się językiem angielskim.

Olga Chrzanowska

Olga Chrzanowska

APLIKANTKA RADCOWSKA
Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W swoich pracach magisterskich zajmowała się problematyką systemu penitencjarnego w Polsce współczesnej oraz teorią i praktyką propagandy na przykładzie ideologii nazistowskiej. Zgłębianie powyższej problematyki kontynuuje.

We wrześniu 2015 roku zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską, a następnie została wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Doświadczenie zawodowe zdobywała działając pro bono w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w sekcji prawa rodzinnego i opiekuńczego, w Klinice Prawa Karnego udzielając porad prawnych osobom pozbawionym wolności, a także w ramach praktyk i staży w kancelariach prawnych i w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów M. Domański i Wspólnicy związana od 2015 roku. W życiu zawodowym, jak i prywatnym jest osobą lubiącą podejmować nowe wyzwania i dążyć do stawianych sobie celów. Swoje zainteresowania zawodowe skupia na prawie cywilnym oraz prawie karnym, zarówno materialnym, jak i procesowym. Prywatnie miłośniczka turystyki górskiej oraz twórczości Kazika Staszewskiego.

Katarzyna Bińkowska

Katarzyna Bińkowska

APLIKANTKA ADWOKACKA
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Praktykę zawodową zdobywała w kancelariach adwokackich w Warszawie oraz w Piasecznie, gdzie zajmowała się między innymi sprawami z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz odpowiedzialności kontraktowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie we wszelkich kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak i w postępowaniu sądowym. Przedmiotem jej zawodowych zainteresowań jest również obszar prawa rodzinnego i spadkowego. Prowadziła szereg spraw o rozwód, o alimenty, spraw dotyczących władzy rodzicielskiej czy kontaktów z małoletnimi dziećmi. Każdą sprawę traktuje indywidualnie i poddaje szczegółowej analizie aby w przejrzysty sposób przedstawić sytuację prawną Klienta i zapewnić rozwiązanie najbardziej korzystne.